Papillondenuit

174 teksty – auto­rem jest Pa­pil­londe­nuit.

Naj­piękniej­sze opo­wieści są o pełni, naj­ważniej­sze o braku. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 lutego 2018, 23:55

Miłość to de­cyz­ja, niepod­szy­ta lękiem. 

myśl dnia z 16 września 2016 roku
zebrała 14 fiszek • 15 września 2016, 08:57

Za­taczając koło, sta­jemy się pełniej­si o pustkę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 lipca 2016, 12:39

szu­kając praw­dy, znaj­dziesz je­dynie siebie 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 28 maja 2016, 11:24

a lajf gołs on

świat dob­rał ci się do skór
wysyn
zapomniał
że jej nie masz 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 maja 2015, 20:45

Pomóż mi się od­na­leźć, a nie zgu­bię cię. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 25 stycznia 2015, 23:10

o(d)kupowana jaźń

win­ności domniemanej
której nie można nic zarzucić

na­gości
co unieść ma tka­ninę snów
a nie pot­ra­fi siebie

kur­ty­nie opuszczenia
gdy ci co mieli nie dopuścić
na­puszczają psy

i in­nym ta­kim niemożliwym
do pomyślenia

spo­wiadam się
smyczkiem duszy
na­piętą struną ciała

tak jak­by miały mnie odkupić
a prze­cież sprze­dał mnie sam Bóg 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 stycznia 2015, 23:21

o szczurach, które połknęły szkło

na zachód od praw­dy
na wschód od powinności
podwójne mil­cze­nie to jeszcze nie cisza

na północ od wiary
na połud­nie od ufności
głód co prze­nika tańcem derwisza
budząc de­mony przeszłości

dziew­czyn­ko z zapałkami
i pu­dełkiem na dziecko
które­go nie ocalisz

ty wiesz, że ból nie znika
a tyl­ko sta­je się ciałem

i po raz pier­wszy umiera
w objęciach 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 14 października 2013, 01:26

Trze­ba być na ty­le pew­nym, by stać i wys­tar­czająco wątpiącym, by iść. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 2 sierpnia 2013, 00:32

Nie widzi­my praw­dy, bo zaw­sze jes­teśmy jej połówką. 

aforyzm
zebrał 65 fiszek • 16 maja 2013, 01:03

Papillondenuit

Odtwórz ... Białe przepaście Gdybyś coś naprawdę kochał lub był przywiązany - naprawdę: nie byłoby ich Ręce i stopy są pełne spadania - co trzyma mnie za język? [Marcin Świetlicki] ... Odtwórz ---- 'Najlepsze sny to nie te, z których nie chcesz się budzić. To te, które pozwalają uwierzyć, że rzeczywistość może być równie niezwykła.' Damian (~Huaquero)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Papillondenuit

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 marca 2018, 14:07yestem sko­men­to­wał tek­st Najpiękniejsze opo­wieści są o [...]

10 marca 2018, 13:10Papillondenuit sko­men­to­wał tek­st Najpiękniejsze opo­wieści są o [...]

25 lutego 2018, 20:17MyArczi sko­men­to­wał tek­st Najpiękniejsze opo­wieści są o [...]

25 lutego 2018, 10:13IKON sko­men­to­wał tek­st Najpiękniejsze opo­wieści są o [...]

25 lutego 2018, 00:19yestem sko­men­to­wał tek­st Najpiękniejsze opo­wieści są o [...]

24 lutego 2018, 23:55Papillondenuit do­dał no­wy tek­st Najpiękniejsze opo­wieści są o [...]

24 marca 2017, 21:47.Rodia sko­men­to­wał tek­st Miłość to de­cyz­ja, niepod­szy­ta [...]

18 września 2016, 20:38Papillondenuit sko­men­to­wał tek­st Miłość to de­cyz­ja, niepod­szy­ta [...]

16 września 2016, 21:30Cris sko­men­to­wał tek­st Miłość to de­cyz­ja, niepod­szy­ta [...]